Synkroniserad simhoppning är en sport där två personer dyker samtidigt som ett lag. Synkroniserat simhopp är en gren som tillhör de olympiska spelen sedan 2000 då OS hölls i Sydney. Tävlingen består av fem eller sex omgångar. Simhopparen gör först två grundläggande dyk under de två första rundorna. Därefter gör de mer komplexa hopp i fristil den tredje till femte omgången. Vinnare utses genom den totala poängen som tilldelas från domare. Inom simhopp finns det två typer av domare där ena är tekniska domare som utvärderar den tekniska nivån av hoppen. Den andra sortens domare är de som bedömer synkroniseringen av de två simhopparna i laget.

Synkroniserat simhopp introducerades på en internationell nivå under FINA-världscupen år 1995. År 1999 tillkom fyra olika grenar för synkroniserat simhopp. Allt efter detta har sporten utvecklats och fått en högre status genom OS där både män och kvinnor tävlar i denna gren. Dock har synkroniserad simhoppning endast funnits med som en gren under de olympiska sommarspelen sedan år 2000 och kvinnor har fått tävla sedan år 1907. I korthet så tävlar man i ett lag om två personer där elva domare bedömer dem enligt fem olika parametrar och där maxpoängen är tio medan lägsta poäng är noll. Det är en gren som fått större utrymme och visst är det vackert att beskåda.

Grupper i simhopp

Det finns sex olika grupper inom synkroniserat simhopp. Den första gruppen heter framåtriktad grupp och innebär att simhopparen är vänd framåt när denne hoppar mot vattnet. Den andra gruppen kallas bakåtgruppen, det innebär att man är bakåtvänd när man hoppar mot vattnet. Den tredje gruppen heter omvänd grupp där hopparen börjar framåtvänd och sedan roterar runt till bakåtvänd när denne hoppar mot vattnet. Den fjärde gruppen heter inåtgående grupp där man börjar längst ut på brädan och roterar inåt när man hoppar mot vattnet. Den femte gruppen heter vridgrupp och beskriver varje hopp som görs i rotation. Armståendegruppen är den sjätte och sista gruppen och innebär att simhopparen börjar i handstående position på plattformen eller språngbrädan.

Positioner i simhopp

Det finns dessutom olika godkända positioner eller kroppsställningar inom simhopp och ett hopp han utföras med någon av följande fyra positioner. ”Pike” som innebär att benen är raka men kroppen framåtlutad från midjan. ”Tuck” är en position som innebär att kroppen är böjd i midjan och med knän och lår som man för mot bröstet och fötter samt hälar ska hållas tätt mot kroppen. Den tredje positionen är ”straight” som innebär att kroppen är helt rak med armar uppåt eller jämsides med kroppen. ”Free” är den fjärde positionen och innebär att man använder någon av de tidigare nämnda positionerna eller kombinerar dem samtidigt som man gör ett vridhopp.

Poängsättning och bedömning

Det är hela elva stycken domare dom bedömer synkroniserad simhoppning. Tre domare bedömer den ena simhopparen i laget medan tre domare bedömer den andre simhopparen i laget. De resterande fem domarna bedömer deras förmåga att utföra simhoppen synkroniserat sinsemellan. Varje domare ger mellan noll och tio poäng med halvpoängs marginaler. 0 poäng innebär misslyckande, 0,5–2 poäng betyder otillfredsställande, 2,5–4,5 poäng innebär bristfälligt hopp, 5–6,5 poäng betyder tillfredsställande, 7–8 poäng betyder att hoppet var bra, 8,5–9,5 betyder mycket bra och högsta poäng, 10, innebär att hoppet var helt felfritt. För att tilldela poäng finns fem parametrar. Först tittar de på tillvägagångssättet, därefter starten på hoppet, höjden av hoppet, mekanisk prestandan av hoppet samt hur simhopparna landar i vattnet.

Dykningens historia och väg in i OS

Dykning och simhopp var med på programmet för spelen i III-olympiaden i St Louis, USA år 1904 för första gången. Mellan åren 1928 och 1996 innefattade dykprogrammet plattform och språngbräda. Från år 1912 fick även kvinnor tävla i simhopp. Fram till OS i Sydney 2000 fanns det två olika sorters simhopp man kunde tävla i, plattform och språngbräda. År 2000 tillkom två nya grenar inom synkroniserat simhopp. Sedan dess har sporten fortsatt vart en gren i OS där det fram till idag finns fyra olika grenar inom synkroniserat simhopp. Nästa gång vi får se människor tävla på den där nivån i synkroniserat simhopp blir under de Olympiska Sommarspelen i Tokyo 2020.