Simning är en speciell kroppsteknik som gör det möjligt att ta sig fram genom vatten utan att sjunka. Att simma har vi gjort på olika vis genom alla tider även om kunskapen att simma är bättre i vissa länder än andra. I fattiga länder är simkunskapen betydligt sämre medan den i västvärlden är den bättre. Detta kan bero på att fler barn går i skolan i de västerländska länderna och får därigenom gratis simskola. I till exempel ett land som Sverige måste alla barn gå i skolan och därför också delta i skolans gymnastiklektioner på simhallen. Barnen motiveras att lära sig simma genom att simskolan bland annat delar ut simmärken för det barnen lär sig.

Det började arrangeras tävlingar i simning redan innan år noll, och då var det främst bröstsim som gällde. Idag finns fyra olika simsätt du kan tävla med och dessa är: bröstsim, ryggsim, fjärilsim och frisim. I tävlingssammanhang så finns det idag 17 olika grenar för både män och kvinnor, könen tävlar i samma grenar men ej mot varandra. De tävlar i samma grenar. Det finns alltså 17 grenar att välja bland som aktiv och dessa grenar är inte bara uppdelade av simsätten utan de är också uppdelade av längden på banorna. Distanserna ligger i tävlingssammanhang mellan 25 meter och 1500 meter men de vanligaste distanserna är 50 meter – 200 meter.

Bröstsim

Bröstsimmet var det simsättet som uppkom först och det utövas på samma vis som det låter, på bröstet. Simmaren ligger på mage i vattnet och rör armarna framför sig på ett parallellt sätt under vattenytan. Samtidigt som du gör armrörelserna gör du likadant med benen. Bröstsimmet är populärt och det är också det första simsättet du vanligen lär dig. Det är även populärt bland motionärer då det är ett stabilt sätt att framföra sig i vatten och huvudet behöver aldrig hamna under ytan. Bröstsim kräver uthållighet och är enligt tävlingssimmare även det svåraste simsättet då det kräver precision i simtekniken. Bröstsim är det långsammaste sättet att simma.

Fjärilsim

Det modernaste simsättet vi hittar i tävlingsarenorna idag är fjärilsim. Armtagen skiljer sig från bröstsimmet på så vis att armarna, fortfarande parallella rörelser, rör sig framåt ovanför vattenytan. När armarna sätts ner i vattnet igen trycker simmaren dem bakåt under ytan. Bentekniken är mer krävande vad gäller teknik och består i av att hålla ihop fötterna och göra sammanhängande kickar under vattnet. Det är viktigt att synkronisera benens kickar med övriga kroppen och det är en anledning till att fjärilsim är det simsätt du vanligen lär dig sist. Fjärilsim anses vara det mest fysiskt krävande av alla simsätt om du frågar de som aktivt utövar simning.

Frisim

Frisim är precis som det låter, fritt att simma som du vill. Det gäller dock att ta sig fram på snabbast möjliga vis och därför utövas oftast en simteknik som kallas för crawl. Crawl är det snabbaste sättet att simma och du använder dig mycket av både ben och armar. Armarna paddlar du dig framåt med, vartannat armtag vänster och vartannat armtag höger. Samtidigt som armarna paddlar sig fram så sparkar du med benen separat upp och ner. Tekniken ändras lite efter vilken distans som utövas, frekvensen ökar och tillfällena för att andas minskar när distansen är kort. Detta görs för att få ner totaltiden så mycket du bara kan.

Ryggsim

Ryggsim skiljer sig från de övriga simsätten vilket du också kan höra på namnet, det simmas på rygg. Ryggsim utövas på samma vis som crawl men med den stora skillnaden att simmaren framför sig på rygg. Armarna rörs om vartannat över huvudet ner i vattnet och du roterar armarna samtidigt som du sparkar med benen. Fördel med ryggsim är att du hela tiden kan andas utan problem eftersom ansiktet hela tiden är ovan vattenytan. Ett problem är ofta att du inte kan se vart du är på väg och i tävlingssammanhang har arrangören därför ofta hängt upp flaggor ovan bassängen för att guida simmarna om hur långt det är kvar till vändningen.